foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Miło nam, że do nas zajrzałeś. Zapraszamy również na nasz profil na Facebook.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dźwierzutach

Rok Kopernika

https://www.facebook.com/100057667860760/posts/rok-2023-zosta%C5%82-ustanowiony-rokiem-miko%C5%82aja-kopernika-w-550-rocznic%C4%99-jego-urodzi/694236295841960/

https://www.ko.olsztyn.pl/2023/06/07/rozstrzygniecie-konkursu-na-logo-akcji-spoleczno-edukacyjnej-konwalia/

 

Gratulacje dla Julii Rapackiej, ucz. kl.4  za otrzymane wyróżnienie w gr. kl. 1-4  na szczeblu wojewódzkim na logo  w Akcji społeczno- edukacyjnej "Konwalia", której organizatorem był Warmińsko - Mazurski Kurator Oświaty   oraz Rada Dyrektorów Szkół Podstawowych  przy Warmińsko - Mazurskim Kuratorze Oświaty w Olsztynie.

                                                                                                       Organizatorzy i Dyrekcja.

 

Informacja o przedsięwzięciu „Poznaj Polskę"

W dniu 17 kwietnia 2023 r. pomiędzy Gminą Dźwierzuty, a Ministerstwem Edukacji i Nauki zostało podpisane porozumienie nr PP MEiN/2023/DPI/1211 o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę”.

Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.

Wysokość przyznanej przez MEiN dotacji celowej na realizację w/w przedsięwzięcia wynosi 38.200 zł, wkład własny to: 40.127,00 zł.

Całkowity koszt zadania wynosi 78.327,00 zł.

W przedsięwzięciu ,,Poznaj Polskę” biorą udział 3 szkoły publiczne prowadzone przez Gminę Dźwierzuty, które zrealizują łącznie

7 wycieczek.

Wycieczki szkolne, zgodnie z założeniami przedsięwzięcia zostaną przeprowadzone do dnia 15 grudnia 2023 r

 

 

Dowozy i odwozy uczniów do ZSP w Dźwierzutach.

Informuję, że nie ulega zmianie rozkład dowożenia uczniów do szkoły.

Prosimy uczniów i rodziców odprowadzających dzieci  do autobusu, aby 4 maja 2023  (czwartek )   przyszli na przystanek 5 min. wcześniej.

J.Lachowicz

Szkoła Podstawowa nr 3 w Luboniu – Wzmacniamy korzenie. Rozwijamy skrzydła

Organizacja pracy w dniu 1 września 2022r.

Dowozy według rozkładu:

Rozkład dowożenia od 1 września 2022r.

 

Godz. 8.00 – msza św. – dzieci dojeżdżające, chętne wziąć udział  we mszy św.,  wychodzą do kościoła  pod opieką nauczycieli.

Uczniowie mieszkający w Dźwierzutach do kościoła udają się bezpośrednio z domu.

Godz. 9.00 – 9.30
  uroczysty apel
Godz. 9.30 – 10.00 – spotkania z wychowawcą

Godz. 10.00 – odwozy

Spotkania z wychowawcami w salach lekcyjnych:

1. Klasa 1 - s. 203 -wych.p. Agnieszka Malik

2. Klasa 2a - s.218 - wych. Anita Elbruda

3. Klasa 2b - s. 217 - wych. p. Magdalena Kercher -Markowska

4. Klasa 3 - s. 207- wych. p. Małgorzata Roman

5. Klasa 4 - s.214 - wych. p. Adam Korniluk

6. Klasa 5a- s.310- wych. p.Katarzyna Kaczyńska

7. Klasa 5b - s. 309 - wych. p. Zdzisław Manelski

8. Klasa 6a - s.216 - wych. p. Anna Polak

9. Klasa 6b - s. 306 - wych. p. Jarosław Śmieciuch

10.Klasa 7 - s. 210 - wych. p. Marlena Tataranian

11. Klasa 8a -  s. 302 - wych. p. Magdalena Glińska

12. Klasa 8b - s. 215 - wych. p. Michalina Mamińska

 

Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Dźwierzutach  informuje, że sekretariat

w dniach  11.07 - 22.07.2022r. będzie zamknięty.

W sprawach pilnych kontakt  telefoniczny  (89 62 10 126, 89 62 11 216) w godz. 8.00 - 10.00  w dniach 11.07- 15.07.2022,

zaś w dniach 18.07 -22.07.2022r. z dyrektorem szkoły: 661 925 877 .

 

Copyright © 2024 ZSP Dźwierzuty Rights Reserved.