foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Miło nam, że do nas zajrzałeś. Zapraszamy również na nasz profil na Facebook.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dźwierzutach

Klasy I- III od 4 maja 2021r. wracają do nauki stacjonarnej.

Zajęcia lekcyjne odbywać się będą z zachowaniem reżimu sanitarnego. Obowiązują  maseczki w przestrzeni  wspólnej (korytarze, szatnie, autobus szkolny), dezynfekcja rąk przy wejściu do szkoły.

Harmonogram dowożenia uczniów klas 1-3 i dzieci przedszkolnych
w dniach 04-14 maja 2021 r.

DOWOŻENIE PORANNE-
W MIEJSCOWOŚCIACH

ODWOŻENIE
PO LEKCJACH-
W MIEJSCOWOŚCIACH

ŁUPOWO

7.25

13.35

MAŁSZEWKO

7.32

13.30

BUDY

7.33

13.25

DŹWIERZUTY-SZKOŁA

7.37

13.20

AUGUSTOWO

7.44

13.46

TARGOWSKA WOLA

7.48

13.50

GISIEL

7.50

13.54

DĄB

7.52

13.57

SZCZEPANKOWO

7.53

13.43

DŹWIERZUTY-KOLONIA

7.55

13.40

DŹWIERZUTY -SZKOŁA

7.57

12.35

TARGOWO - KOLONIA

7.43

12.42

TARGOWO - ZAZDROŚĆ

7.45

12.40

DŹWIERZUTY-SZKOŁA

7.50

13.35

NOWE KIEJKUTY

7.25

14.05

JABŁONKA- WIEŚ

7.30

14.00

OLSZEWKI

7.34

13.55

DĄBROWA

7.39

13.50

LINOWO

7.44

13.45

DŹWIERZUTY

7.50

----

Od 19 kwietnia 2021r. dzieci przedszkolne w Zespole Szkolno - Przedszkolnym wracają do nauczania stacjonarnego.

Przywóz i odwóz dzieci dojeżdżających zgodnie z harmonogramem:

                          Przywóz                       Odwóz

Nowe Kiejkuty      7:32                            14.06

Olszewki              7:37                            13.58

Linowo                7:45                            13:53

Szk. Dźwierzuty   7:50                            13.46

 

Małszewko           7:55                           13:42

Budy                  7:57                            13:40

Szk.Dźwierzuty   8:01                            13.30

 

Targowo-Zazdrość 8:05                          13:35

Szk.Dźwierzuty   8:10                            13:30

 

Łupowo -           7:40                             13.45

Łupowo-Dąb      7:43                             13:38

Targowska Wola 7:50                             13.35

Szczepankowo   8:00                             13.25

Szk.Dźwierzuty  8:05                             13:20

 

 

 

Nowe zmiany obowiązujące od 26 marca do 11 kwietnia.

Ze względu na bezpieczeństwo dzieci i rodziców  Przedszkole  i oddział przedszkolny w Dźwierzutach w okresie od 27 marca 2021 r. do 9 kwietnia 2021r. będą zamknięte.

Wychowawcy przedszkola będą prowadzić zajęcia z dziećmi  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Harmonogram zajęć przekaże  wychowawca grupy.

Z uwagi na lockdown i zamknięcie  przedszkola rodzice będą mogli skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

 

Dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej albo osoba kierująca inną formą wychowania przedszkolnego, na wniosek:

1)     rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

2)     rodziców dzieci, którzy są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz rodziców dzieci, którzy realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

– ma obowiązek zorganizować zajęcia w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego, do których uczęszczają te dzieci.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia ....... marca 2021 r.

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dźwierzutach informuje, że do I klasy Szkoły Podstawowej im. Bogumiła Linki

zostały przyjęte wszystkie dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły,

których rodzice/prawni opiekunowie złożyli wnioski.

W związku z tym prosimy o wypełnienie i dostarczenie do sekretariatu

„Potwierdzenia woli zapisu do I klasy Szkoły Podstawowej im. B. Linki
w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Dźwierzutach ”

w terminie do 26 kwietnia 2021r.

 

Potwierdzenie woli dostępne przy wejściu głównym do szkoły lub [ tutaj].

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dźwierzutach informuje, że do przedszkola/ oddziału przedszkolnego 

zostały przyjęte wszystkie dzieci zamieszkałe lub zameldowane na terenie gminy Dźwierzuty,

których rodzice/prawni opiekunowie złożyli wnioski.

W związku z tym prosimy o wypełnienie i dostarczenie do sekretariatu

„Potwierdzenia woli zapisu do przedszkola/oddziału przedszkolnego
w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Dźwierzutach ”

w terminie 6 -30 kwietnia 2021r.

 

Potwierdzenie woli dostępne przy wejściu głównym do szkoły lub [ tutaj].

Copyright © 2024 ZSP Dźwierzuty Rights Reserved.