foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Miło nam, że do nas zajrzałeś. Zapraszamy również na nasz profil na Facebook.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dźwierzutach

Nazwa projektu: Akademia kompetencji w Szkole Podstawowej w Dźwierzutach.
Numer projektu: RPWM.02.02.01-28-0181/17.

Krótki opis projektu, jego cele i efekty: Projekt pn. "Akademia kompetencji w Szkole Podstawowej w Dźwierzutach" jest realizowany w partnerstwie pom. Fundacją Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera i gminą Dźwierzuty (gmina wiejska) w okresie IX 2019–VIII 2021. Wartość Projektu: 422 373,98 zł w tym wkład własny niefinansowy: 21 364 zł (5%). Koszt przypadający na jednego uczestnika: 2559,84 zł.
Za cel stawia rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów gminy Dźwierzuty oraz zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w placówce. Postawiony cel zostanie osiągnięty m.in. poprzez:
a) rozwój kompetencji kluczowych i właściwych postaw na rynku pracy u 140 ucz. (70K) poprzez objęcie uczniów dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi, wysokiej jakości w okresie szkolnym i wakacyjnym;
b) rozwój kompetencji 15 nauczycieli (12K);
d) przeszkolenie rodziców/opiekunów 10 (9K) – wspieranie rozwoju dzieci,
e) doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne pracowni szkolnych przyrodniczej i matematycznej oraz TIK w Szkole Podstawowej w Dźwierzutach.

Dofinansowanie UE: 359 017,88 zł

 

Copyright © 2024 ZSP Dźwierzuty Rights Reserved.