foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Miło nam, że do nas zajrzałeś. Zapraszamy również na nasz profil na Facebook.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dźwierzutach

   

 

W dniu 8 maja 2023 r. pomiędzy Gminą Dźwierzuty, a Wojewodą Warmińsko-Mazurskim została podpisana umowa nr WKWO.531.12.39/2002 w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”.

Umowa dotyczy dotacji celowej z państwa w kwocie 12 000 zł dla Szkoły Podstawowej im. B. Linki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dźwierzutach na zakup książek, nowe elementy wyposażenia bibliotek szkolnych i realizacje działań promujących czytelnictwo. Wkład własny szkoły do ​​3 000 zł .

Całkowity koszt zadań wynosi  15 000 zł.

 

 

Copyright © 2024 ZSP Dźwierzuty Rights Reserved.